JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

JOHDANTO

Klassisen kitaran tekniikkakoulun ensimmäinen osa keskittyy kitaran soittoteknisiin haasteisiin. Aloittavan kitaristin on, välttääkseen myöhemmät ongelmat, rakennettava tekniikka oikeanlaisin harjoittein. Tekniikkakoulun tavoitteena on kehittää osaamista sopivin askelin, edellisen taidon ollessa johdantona seuraavalle. Kitaransoittossa jo pidemmälle edistyneille tarjoaa tekniikkakoulu mahdollisuuden tarkistaa, hioa ja kehittää taitojaan sekä antaa ehkä uusia lähestymistapoja perustekniikoihin.


Tekniikkakoulun pyrkimyksenä on herättää soittajassa sisäinen tutkija, joka analysoi ja kyseenalaistaa aikaisemmat lähestymistavat. Ongelmatilanteissa on hyvä hakea useampia ratkaisuja ennenkuin valitsee näkökulmansa. Jokaisen käsittellyn tekniikan kohdalla on kartoittu eri mahdollisuudet ja otettu huomioon käsien luonnolliset liikkeet. Harjoitukset on mahdollisimman yksinkertaisia ja oikeita liikeratoja toistavia.


Vaikka kyseessä on klassisen kitaran tekniikkakoulu, ei harjoituksissa rajoituta klassiseen tyyliin. Päämäärän eli teknisen taidon saavuttamisessa ei ole tärkeää se, minkä musiikinlajin avulla se on saavutettu. Musiikillinen sisältö lisää motivaatiota teknisissä harjoituksissa. Valitettavasti teho tekniikkaharjoituksiin tulee yksinkertaisuudesta ja toistosta, joten musiikillinen sisältö kärsii. Mitään huikeita sävellyksiä harjoitteista ei siis löydy ja sen vuoksi olisikin hyvä käyttää tätä tekniikkakoulua yhdessä soittajan tasoa vastaavia kappaleita sisältävän materiaalin kanssa.


Mitään taitoa ei opi, jos sen eteen ei tee työtä. Oppimisen ihme tapahtuu vain ja ainoastaan säännöllisen harjoittelun kautta. Tekniikkakoulussa annetaan myös harjoitteluun liittyviä ohjeita.


Tässä tekniikkakoulun ensimmäisessä osassa luodaan tekninen perusta, jonka työstäminen jatkuu läpi koko elämän.  Osassa 2 syvennetään teknistä osaamista ammattitason vaatimuksiin.


Tekniikkakoulun tarkoitus ei ole opettaa musiikin teoriaa, joten harjoitukset on toteutettu nuottien lisäksi yksinkertaisin symbolein ja tabulatuurein. Kaikki keskittymistä mahdollisesti kuormittavat asiat, kuten nuottien luku, on jätetty pois.


Klassisen kitaran tekniikkakoulu perustuu kokemuksiini kitaransoiton opiskelijana, esiintyvänä taiteilijana ja opettajana.


Tukijat:

O. A. Malmin rahasto ja Vantaan kaupungin kulttuuritoimi.

Lämpimät kiitokset edellä mainituille tukijoille, jotka apurahoin mahdollistivat tämän työn synnyn.


Vantaan Kartanonkoskella 30.3.2010

Janne Malinen

www.jannemalinen.com

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.

Johdanto