JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Arpeggio peukalolla

ARPEGGIO PEUKALOLLA

Peukalon arpeggio (murtosointu) on suora jatkumo peukalon apoyandosta.

  1. Peukalon yhden äänen apoyando näppäystä jatketaan käsivarren liikkeellä siten, että peukalo jatkaa matkaansa näppäyskulman säilyttäen aina seuraavalle kielelle, kunnes viimeinen ääni on saavutettu. Näppäyksen suunnalla voidaan vaikuttaa äänen voimakkuuteen kuten yksittäistä ääntäkin soitettaessa.

  2. Mikäli arpeggion korkein ääni on aiemmin kuin ➀-kieli, on tukisormi hyvä jättää viimeistä seuraavalle kielelle. Esimerkiksi jos arpeggion viimeinen ääni sijaitsee ➁-kielellä, asetetaan i-, m- ja a-sormi ➀-kielelle. Joko yksi tai kaikki, useimmiten i-sormi. Tämä estää ylimääräisten äänien syttymisen sekä auttaa pitämään käden hallinnassa. Mikäli arpeggio kattaa kaikki kielet voi sormet tukea kanteen (➀-kielen alapuolelle). Huomioi ranteen johdatteleva ja mukautuva nousuliike arpeggion aikana.


On hyvä hallita eri nopeuksisia ja voimakkuuksisia arpeggioita:

  1. Tasaisen nopeita ja hitaita

  2. Kiihtyviä ja hidastuvia

  3. Äänen voimakkuudeltaan hiljaisia ja voimakkaita

  4. Crescendolla (voimistuvia) ja diminuendolla (hiljentyen)

  5. Yhtä tai useampaa kieltä aksentoiden (korostaen). Esimerkiksi soittaen arpeggiolla kaikki kielet ylöspäin, mutta painottaen kolmatta kieltä. Näppäysliikkeen nopeuttaminen tai sormenpäätä lähimmän nivelen jäykistäminen/koukistaminen valitulla kielellä tuottaa voimakkaamman äänen.


Huom! Joissain tapauksissa, kuten terävyyttä sointiin haettaessa i-, m- tai a-sormen kynsi toimii peukalon korvaajana

ylöspäin suuntautuvassa arpeggiossa (kohti ➀-kieltä suuntautuvat).Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.