JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Tirando -näppäily peukalolla

TIRANDO -NÄPPÄILY PEUKALOLLA

Peukalon näppäilyliike on pyörivä ovaalinmuotoinen liike, jossa sormenpää ja kynsi toimivat kosketuspintana peukalon saapuessa kielelle. Optimaallisimmillaan kielelle saavuttaessa ensimmäinen kosketus on peukalon iholla ja seuraavaksi kynnellä. Saavuttaessa näppäämään jo soivaa kieltä vältytään tällöin kielen särähtämiseltä, joka syntyy kynnen osuessa värähtelevään kieleen. Näppäilyliikkeen edetessä myös peukalon kynsi osuu kieleen yhdessä ihon kanssa antaen näppäykseen tukea ja ääneen, näppäyskulmasta ja suunnasta riippuen, kulloisenkin sävyn. Kynnen käyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta sen avulla hyvä äänenmuodostus on helpompaa sekä eri äänenvärien käyttö on vivahteikkaampaa ja monipuolisempaa. (Kuvat 21 ja 22.)


Peukalon liikerata suunnataan bassokielten punoksen mukaan, jolloin vältytään kynnen vinoon, punosten vastaisesti, menevän liikkeen kosketuksesta johtuva vingahdus. Tuon oikean kulman tarkempi analysointi ja aikaansaaminen on ajankohtaista vasta sitten, kun hyvä asento on alkanut muodostua sekä käden hallinta kehittynyt tasolle, jossa eri näppäilykulmien muutokset, joita ranteen eri asennot pitkälti määräävät, on toteutettavissa ilman, että kädenasennon hallinta ja äänenmuodostus siitä kärsisi.


Aivan kuten muidenkin näppäilevien sormien kohdalla peukalon liikerata on suunnattava siten, että näppäiltävä kieli on sormen liikeradan kanssa törmäyskurssilla. On luonnollista, että tuo ovaalinmuotoinen liike ei pysy täysin symmetrisenä kun peukalo kohtaa kielen. Kuvittele tennismailan liikkettä palloa lyötäessä, mailan liike jatkuu lähes samana palloon osumisesta huolimatta.


Kitaranäänen kantavuuden kannalta optimaalisin osuma kieleen saadaan kun luonnollisessa asennossa olevaa rannetta liikutetaan nostamalla tai laskemalla, pysäyttäen siihen korkeuteen, että peukalon liikkeestä johtuvasta osumasta kieli painuu kohti kantta ja irtoaa kannesta poispäin. Tämä saa kannen resonoimaan voimakkaimmin. Mitä suoremmassa kulmassa tuo kitarankannesta poispäin oleva kielenliike on, sitä voimakkaammin kansi resonoi (tämä pätee myös muilla sormilla näppäiltäessä). Perusasennossa tirandolla soitettaessa ranne ei nouse. Tarkista, että kämmenselkä (suurimmasta rystysestä ranteeseen menevä linja) on omasta näkökulmastasi vähintään samassa linjassa kuin kansi. Tästä linjasta poikkeaminen rannetta nostamalla  aiheuttaa sen, että tirandolla i-, m-, ja a-sormilla soitetut äänen eivät ole optimaalisia kitaran äänen kantavuutta ja täyteläisyyttä ajatellen, koska näppäyksen suunta on tällöin kannesta poispäin. Kuitenkin tärkeä seikka, kuten äänenvärien käyttäminen tuo poikkeuksen. Halutessaan soittaja voi hyvinkin valita juuri tämän ohuemman äänenvärin tulkitessaan teosta.


Huomioi:

  1. Kielten jännitteen tunteminen. Jännitteen tunteminen peukalossa käsivarressa ja sen lihaksissa käsivarren ulkosyrjällä, ojentajassa sekä selkälihaksissa. Auttaa lihasten roolin ymmärtämistä liikkeen aikaansaajana. Peukalon, kuten muidenkin näppäilevien sormien liike on usean eri lihaksen yhteistyön tulos.

  2. Liikeratojen iskoistuminen käteen, mikä syntyy pitemmän ajan kuluessa ja oikeanlaisten kurinalaisten harjoitusten kautta. Myöhemmin useiden harjoitusten jälkeen tunne kädessä on kuin kitaran kielten läsnäolo tuntuisi sormissa ilman kitaraa. Tällöin sormien liikeradat ovat muotoutuneet oikeanlaisesta kädenasennosta lähteviksi. Tämä on tila, johon oikeankäden harjoituksissa on pyrittävä.

  3. Rentous näppäyksen jälkeen, lihasten aktiivisuus näppäiltäessä.

  4. Mikäli jossain vaiheessa koet vaikeuksia saada näppäillessä sormea kielen yli, kokeile soittaa aluksi todella hiljaa, jolloin sormesta häviää turha jäykkyys ja sormi liikku pakottomammin kielen yli. Sormen totuttua oikeanlaiseen näppäilyliikkeeseen, voit alkaa hakea ääneen lisää voimakkuutta kokeilemalla nopeampaa, syvemmälle kanteen suuntautuvaa liikettä. 

  5. Vaikka soittaja ei täysin ymmärtäisikään edellä mainittujen asioiden vaikutusta omaan soittoonsa, on jo niiden pohtiminen vienyt asiaa eteenpäin, ja lisännyt tiedostamista, joka auttaa hyvän tekniikan saavuttamisessa.Harjoitus 2.

Peukalo soittaa vapaita kieliä tirandolla:

a) Puolittain valmistaen, jolloin peukalon liike pysähtyy kielelle ennen näppäystä (osumatarkkuus paranee).

b) Legatossa eli suoraan liikkeestä sitoen ääniä toisiinsa (liikerata vahvistuu).


Huom. Peukalolla näppäillessä pidä i-, m- ja a-sormet pakottomasti lähtöasennossa tukien käden asentoa (katso näppäilykäden soittoasento).Harjoitus 3.

Peukalo soittaa tirandonäppäilyllä vapaita kieliä kuten harjoituksessa 2.


Huom. Älä anna päällekkäisten vapaiden kielien luomien äänien (harmonioiden) häiritä. Harjoittelemme kielien sammutuksen myöhemmin kun sormien koordinaatio on kehittyneempi.

 
 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.