JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Apoyando

APOYANDO

Apoyando-näppäys eroaa tirandonäppäyksestä kahdessa seikassa. Apoyandonäppäys loppuu näpättävää kieltä seuraavalle kielelle. Sormien i, m, a kohdalla aina matalammalle ja p-sormen kohdalla ylemmälle kielelle. Apoyando-näppäys voidaan suunnata menemään lähes täysin kohti kitaran kantta, jolloin maksimaalinen kannen resonointi saavutetaan. Tällöin säätely tapahtuu rannetta nostamalla tai laskemalla. Vaikka tirando-näppäyksessä myös kantta kohti suuntaus onnistuu on kielen irtoamishetki hiukan poikkeava verrattuna apoyandoon. Tirandossa kielen irtoamishetki sisältää hiukan enemmän myös kannen poikkisuuntaista liikettä ja se ei siksi tuota niin voimakasta apoyandolle tyypillistä pientä perkussiivista efektiä näppäykseen.


Apoyando-näppäys verratuna tirando-näppäykseen ei vaikuta ranteen asentoon. Suurimmat erot näppäilyissä ovat näppäävän sormen ensimmäisessä nivelessä ja peukalossa. Kun näppäillään vuoronäppäilyllä (eri i-, m- ja a-sormien yhdistelmin) esimerkiksi toistaen vapaata ➁-kieltä ensin tirandolla ja vaihtaen lennosta apoyandoon. Tällöin soittotuntuman vaihdokseen vaikuttaa paljon näppäävän sormen ensimmäisen nivelen rentous. Suurinpiirtein samaa äänenvoimakkuutta tuotettaessa tirandossa nivel on hieman jäykempi kuin apoyandossa. Vuoronäppäilyssä tirandolla soitettaessa, peukalo on tukisormena heti seuraavalla matalalla kielellä aina kun se on mahdollista. Vaihdettaessa tirando lennosta apoyandoon, tuntuma pysyy samana jos peukalon tuki siirretään yhtä tai kahta kieltä matalammalle kuin tirandossa.


Apoayndo-näppäilyssä mahdollistuu lähes suoraan kohti kantta tapahtuva näppäys suunta.


Monien mielestä apoyando kannattaisi opettaa ensimmäiseksi näppäilytavaksi soitto-opintoja aloittavalle. Itse koen, että tirando-näppäily mahdollistaa paremmin asteittaisen taidosta toiseen etenemisen vakiinnuttaen paremmin oikean käden soittoasentoa sekä ollen luonnollisempi etenemisväylä yhden kielen näppäyksestä kielenvaihtoihin ja sitä kautta johdanto arpeggioiden opettelussa. En näkisi ollenkaan huonona asiana, vaikka apoyando olisi aloittelevan kitaristin viimeinen opeteltava näppäilykäden tekniikka tätä tekniikkakoulua käytettäessä.Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.