JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Yhtä aikaa 2-4 äänen näppääminen

YHTÄ AIKAA 2-4 ÄÄNEN NÄPPÄÄMINEN

Näppäilykäden sormien yhtä aikaa näppäävät sormet jaetaan kahteen pääryhmään: peukalon kanssa (Ryhmä 2) tai ilman peukaloa oleviin (Ryhmä 1). Näitä yhtätoista eri yhdistelmää soitettaessa on tärkeää huomioida, kuinka kämmen ja sormet käyttäytyvät näppäyksen aikana. Sormien yhdistelmät voidaan edellen jaotella myös sormipareihin, joita on kuusi (pi, im, ma, ia, pm, pa), kolmen sormen yhdistelmiä joita on neljä (ima, pim, pia, pma) ja yksi neljän sormen yhdistelmä (pima).


1. ryhmä: im, ma, ia, ima

2. ryhmä: pi, pim, pima, pia, pm, pma, pa


  1. Kun näppäät ryhmän 1 sormiyhdistelmiä käyttäen, vierekkäisten sormien soittaessa (mikäli kyseessä on myös vierekkäiset kielet), anna sormenpäiden sisäsyrjien nojata toisiinsa kevyesti kiinni. Tämä auttaa saamaan yhtäaikaisen näppäyksen. Suuntaa sormet kämmenen sisään, kohti ranteen keskiosaa, kuten yhdellä sormella näpätessäkin.

  2. Mikäli yhtäaikaa näpättävät kielet (tai sormet) eivät ole vierekkäin voidaan sama yhtäaikaisuuden tunne saavuttaa myös harjoittamalla lihasten ajoitusta näppäämällä ensimmäinen kahdesta äänestä hiukan ennen seuraavaa ääntä. Tätä toistetaan kunnes toteutus on sujuvaa ja seuraavaksi vaihtaen järjestystä päinvastaiseksi. Lopputuloksena hallitumpi näppäys saadaan myös yhtä aikaa näpätttävillä äänillä.

  3. Peukalon kanssa tehtävissä yhtäaikaisissa näppäyksissä on tärkeä, että peukalon annetaan mennä omaan luonnolliseen näppäyssuuntaansa, kuten peukalolla yksinkin näppäiltäessä, eikä kohti sen kanssa näppääviä muita sormia ikään kuin oltaisiin tarttumassa johonkin. Esimerkiksi p- ja i- sormien näpätessä yhtä aikaa vierekkäisiä kieliä, on niitten ohitettava toisensa toisiaan hipaisten, ei yhteen puristaen. Varo ettei kämmen liikahda kannesta poispäin näppäyksen aikana.


Harjoitus 7a.

  1. Harjoita sormipareilla i m (pidä peukalo tukena ➃-kielellä) ja p i puolivalmistelulla, täysvalmistelulla ja legatossa.Harjoitus 7b.

  1. Harjoita sormipareilla m a, i m puolivalmistelulla, täysvalmistelulla ja legatossa.

  2. Pidä peukalo tukena yhtä matalammalla kielellä.Harjoitus 7c.

Harjoita sormipareilla i a, p m, p a puolivalmistelulla, täysvalmistelulla ja legatossa.Harjoitus 7d.

  1. Harjoita sormiyhdistelmin p i m, p m a, i m a, p i a puolivalmistelulla, täysvalmistelulla ja legatossa.Harjoitus 7e.

  1. Harjoita puolivalmistelulla, täysvalmistelulla ja legatossa.

  2. Harjoita myös vapailla kielillä vaihtaen p soittamaan myös muita basso kieliä ja laittaen esim. i -sormen soittamaan ➃-kieltä.Harjoitus 7f.

  1. Tarkkaile että vuoronäppäily onnistuu täydellisesti.

 
 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.