JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Apoyando peukalolla

APOYANDO PEUKALOLLA

Apoyando -näppäilyssä peukalon irrotessaan näpättävästä kielestä (esim. ➅-kieli) jatkaa matkaansa seuraavalle (➄-kielelle). Näppäyksen ns. äänen tuottava liikerata muuttuu suoremmaksi pyörähtävän palautusliikkeen pysyessä ennallaan.


Sormenpään normaali näppäyskohta on paikka, johon näppäysliikkeessä vastaan tuleva seuraava kieli asettuu. Näppäyksen aikana käden asento pysyy lähes samana kuin tirandossakin. Asento toki liikkuu, mikäli äänen eri värejä haettaessa se on välttämätöntä. Esimerkiksi syvää ja lämmintä äänenväriä haettaessa on näppäyksen suunta enemmän kantta kohti. Jos halutaan tuolloin kynnen tuovan ääneen napakkuutta, on rannetta nostettava, että kynsi saadaan kiinni kieleen. Se, kuinka paljon rannetta nostetaan riippuu kynnen pituudesta. Lyhyellä kynnellä enemmän. 


Harjoitus: Ensin näppäillään ➅-, ➄- ja ➃- kieliä, samaa kieltä toistaen sekä erikseen näpättävää kieltä vaihtaen (kaikki kielten vaihdot läpi käyden).  i-, m-, a -sormet tukevat käden pyöreyttä ja luonnollista asentoa lepäämällä omilla kielillään ns. perusasennossa peukalon näppäillessa (a-sormi ➀-kielellä, m-sormi ➁-kielellä ja a-sormi ➂-kielellä). Aluksi on hyvä luopua legato-linjasta eli mahdolisimman lyhyestä tauosta näpättävien äänten välillä ja opetella se sitten myöhemmin. Tee apoyandolla harjoitukset 2 ja 3.


Varo:

  1. Liian suurta liikerataa.

  2. Kynnen osumista palautusliikkeessä matalampana olevaan kieleen.

  3. Ettei kädenasento muutu tarpeettomasti.

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.