JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Peukalon tuki asteikoissa

PEUKALON TUKI ASTEIKOISSA

Peukalon käytäminen tukisormena auttaa i-, m- ja a-sormia asteikkokuluissa (sekä vuoronäppäilyssä että useamman kuin kahden sormen yhdistelmissä). Peukalon tuki auttaa sormia osumatarkkuudessa ja luo varmuuden tunnetta pitämällä sormien ja kämmenen alueen näppäyskulmia lähes identisenä kieleltä toiselle siirryttäessä.

  1. Peukalon tulee kulkea tällöin aina i-, m- ja a-sormilla näpättäessä tirandolla heti seuraavalla kielellä ja apoyandolla näppäiltäessä kahden kielen päässä näppäiltävästä kielestä. Näin harjoiteltaessa peukalo toimii tuntosarvena näppäilysormien keskittyessä omiin liikkeisiinsä.

  2. Kuudennelle (tirandolla) ja viidennelle (apoyandolla) kielelle tultaessa p-sormi hakeutuu kitaran kanteen siten, että sama suhde tuen ja näppäilevien sormien välillä säilyy. Peukalon siirtyminen kielen vaihdon yhteydessä seuraavalle kielelle tapahtuu yhtäaikaisella liikkeellä uudelle kielelle siirtyvän näppäävän sormen kanssa.

  3. Koko ajan samoja kahta kieltä käyttävä, toistuva nuottikuvio voi hyötyä siitä, ettei peukalo siirry edestakaisin kahdella kielellä vaan pysyy samalla tukikielellään. Hyödyn saa kuitenkin vain silloin, jos soitettavia ääniä on yksi tai kaksi per kieli.

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.