JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Nopeus

NOPEUS

Nopeuden kehittymisessä näppäilykäden sormien valmisteleminen edistää sormien reaktiokykyä, tarkkuutta ja synkronian hallintaa. Toinen osa alue on käden lihasten suorituskyky, jota voi lisätä erilaisin lihasten aktivointiharjoituksin. Nopeuden lisäämiseksi sormiin täytyy ensin harjoittaa tarkkuutta. Saadakseen sormiin tarkkuutta on tunnettava hyvin perusteet soittoasennosta, käsien toiminnasta ja niiden välisestä yhteistyöstä. Nopeuteen liittyvät harjoitukset kuormittavaa hienomotoriikkaa enemmän kuin perustekniikan harjoittelu. Esimerkiksi voidaksesi näpätä ja valmistella yhtäaikaisesti kahdella sormella on hallittava kyseiset sormet ensin yksittäin. Aloita siis nopeuden harjoitteleminen vasta vuoronäppäily- (Harjoitus 5d) ja kielen vaihtoharjoitusten (6a-6g) yhteydessä. Nopeuden harjoitteleminen aloitetaan näppäilykädestä. Kun osaat täysvalmistelun voit siirtyä seuraavaksi lihasten aktivointiharjoituksiin.


Ruoskintaharjoituksessa näppäävillä sormilla pienimuotoisesti ruoskitaan kieliä ojentamalla ensin kaikki sormet kevyesti auki ja sitten yhtä sormea kerrallaan näpäten kämmentä kohti, kuten normaali näppäyksessäkin, mutta räjähdyksen omaisesti, niin nopeasti kuin mahdollista. Pidä sormenpään ensimmäinen nivel rentona niin, että sormi menee kielen yli jouhevasti. Tututuessasi tähän harjoitukseen (Ruoskintaharj. 11) voit pitää p-sormen tukena ➃-kielellä ja suunnata näppäyksen osumaan aluksi kevyesti ja myöhemmin voimakkaammin, pelkkiin diskanttikieliin (➀➁➂). Hyvän “ruoskintatuntuman” saatuasi siirry ruoskimaan yksittäistä kieltä aluksi ➀-kieltä ja sitten ➁-kieltä. Kaikkia kieliä ei ole tarpeen käydä läpi koska haasteet ei lisäänny soitti sitten ➁-kieltä tai ➃-kieltä. Poikkeuksena mainittakoon rasqueado tekniikka, jota harjoiteltaessa tulee kyseeseen kaikkien kielten mahdollisuudet. Ruoskanäppäyksen jälkeen anna sormen mennä rennoksi ja siirry vapaassa tahdissa valmiiksi kevyeen auki asentoon toistaaksesi saman uudelleen. Kun olet läpi käynyt i-, m- ja a-sormet, tee sama myös p-sormella tukien muut sormet lähtöasentoon. Kun hallitset kämmenen sisäänpäin suuntautuvan ruoskinnan, tee sama kämmenestä poispäin. Purista sormet löysään nyrkkiin ja yhtä sormea kerrallaan toista nopeaa ojennusliikettä. Lopuksi yhdistä puristus- ja ojennusliikkeet. Koska ruoskintaharjoitus on myös alkuaskel rasqueadotekniikkaan, on hyvä ottaa mukaan myös c -sormi. Ruoskintaharjoituksessa näppäävän sormen liike loppuu joko kämmeneen tai kun sormen jänteet ja vastaliikkeen lihakset kiristyessään rajoittavat liikkeen.


Ruoskintaharjoitus 11.

  1. Lue ohjeet huolella ja harjoita yhtä asiaa kerrallaan.

  2. Älä yritä saada aikaan voimakasta ääntä, näin löydät liikkeeseen rentouden.

  3. Pidä tempo hitaana, mutta liike nopeana.

  4. Harjoita ensin m ↓ sitten i ↓ ja lopuksi a (tahdit 1-6).

  5. Tahdit 7-10. P (p:n soittaessa pidä muut sormet lähtöasennossa).Automaatiosarjaharjoitus auttaa yhdistämään täysvalmistelun tuoman sormien synkronian ja tarkkuuden ruoskatekniikan nopeuteen. Aloita ensin näppäämään kahta nuottia nopeasti, sitten kolmea jne. Harjoituksissa olevat nopeat kuudestoistaosanuotit* tulevat kokoajan nopeimmiksi harjoittelun myötä, ja ovat pikkuhiljaa kuin etuheleinä ennen neljäsosanuottia**. Harjoittele kaikilla diskanttikielillä.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla (i m, i a, m a, p i, p m, p a) opetellen tahti kerrallaan.

  2. Tämän harjoituksen täysi hallinta ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii kuukausien kärsivällistä työtä.

  3. Aloita täysvalmistelulla ja siirry puolivalmistelun kautta kohti täyslegattoa, jossa äänet soivat nuottiarvonsa mukaisesti (eli sormi ei valmistele lopulta yhtään kielelle vaan näppäysliikeradan ollessa kuin litistety ovaali*** saapuen ojennuksen aikana kielen optimaaliseen läheisyyteen). Toistettavien nuottien sekä nopeuden lisääntyessä huomaat, kuinka näppäilytuntemus siirtyy enemmän ruoskinnan suuntaan. Tosin tässä yhdistävässä harjoituksessa ruoskinnassa käytetty suuri liikerata pienentyy toistojen määrän lisääntyessä, tullen lopulta sujuvaksi legatorepetitioksi.

  4. Lopuksi voit kokeilla tapaa, jossa kuormitetaan jatkuvaa kuudestoistaosanuottien repetitiota aloittaen hitaasti ja nostaen tempo sujuvuuden äärirajoille (aina kuitenkin onnistuen). Tämä tapa kehittää kestävyyttä.  

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.