JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Kielenvaihtotekniikka arpeggioissa

KIELENVAIHTOTEKNIIKKA ARPEGGIOISSA

Kahden tai useamman kielen kielenvaihtotekniikkojen erottavina tekijöinä ovat näppäysjärjestys, näppäiltävien kielten määrä tai sisältääkö se välillä saman kielen toistoa samalla tai eri sormilla yhtäaikaisesti näppäiltäviä kieliä.


Arpeggio

Arpeggio on näppäilykäden kielenvaihtotekniikan osa-alue. Arpeggio “harpun tapaan” on soittotapa, jossa kaksi tai useampi ääni soitetaan murtaen, eli peräkkäin, sen sijaan, että ne soitettaisiin samanaikaisesti. Arpeggiota kutsutaan myös murtosoinnuksi. Yhdistelmiä arpeggiossa on periaatteessa lukematon määrä, mutta lähtökohtana kaikille eri yhdistelmille on kahden kielen välinen vaihto, jonka perään tulee toinen kahden kielen vaihto jne. Arpeggiossa neljästä näppäilykäden sormesta, kuten vuoronäppäilyssäkin, saadaan kuusi eri näppäilyparia jotka jaetaan kahteen ryhmään. Joko peukalon kanssa (Ryhmä 1) tai ilman peukaloa oleviin (Ryhmä 2).


1 ryhmä: p i, p m, p a

2 ryhmä: i m, i a, m a


Mikä tahansa soitettava arpeggio voidaan jakaa kahden kielen yksittäisiin vaihtoihin ja harjoittamaan lihakset kaikkiin arpeggioihin kuuden sormiparin avulla. Näppäilykäden ensimmäisissä harjoituksissa on painotettu peukalon kehitystä ja myös kielenvaihtotekniikan opettelu aloitetaan ryhmän 1. pareista. Uuden taidon oppiminen on helpompaa, jos mukana on jo opittuja taitoja. Molempien ryhmien kartoittamisen jälkeen harjoittelemme molemmat kielenvaihtotavat. Kielenvaihtotekniikat voidaan omaksua ilman otekättä. Otekäsi on mukana harjoituksissa vain vähän, tuoden musiikillista sisältöä ja kehittäen käsien välistä synkroniaa. Jos harjoitus tuntuu tämän vuoksi liian haasteelliselta on otekäsi syytä jättää pois ja keskittyä vain vapaiden kielien soittamiseen. Sijoita tällöin jokaisen tabulatuurissa olevan nauhaa osoittavan numeron sijalle vapaan kielen symbolin 0, tämä auttaa hahmottamaan harjoituksen soitettaessa pelkkillä vapailla kielillä.


Jokaisella näppäilykäden sormiparilla on kaksi tapaa vaihtaa kieltä. Tapa 1. luonnollinen vaihto, jossa esimerkiksi  kieleltä ➂ ollaan menossa kielelle ➁ sormittaen i-näppäämään ➂-kieltä ja m-sormi ➁-kieltä, jolloin sormet sijoittuvat optimaalisesti kieltenkohdalle. Tapa 2. ohivaihto vaatii liikettä käsivarressa, joka ohjaa ranteen, kämmenen ja vuorossa olevan sormen lähelle seuraavaksi näpättävää kieltä. Ohivaihdossa on tärkeää luoda vaihdon jälkimmäisen nuotin näppäävälle sormelle samat olosuhteet kuin luonnollisessakin vaihdossa. Olosuhteilla tarkoitan sormen fyysistä lähestymistä kieleen esimerkiksi näppäyskulmaa ja kielen osumaa sormen päähän, että ne kielenvaihdosta huolimatta olisivat samat. Mikäli käsivarsi ei liiku ja kämmen pysyy paikallaan niin ohivaihdon jälkimmäinen näppäys pakottaa kyseisen sormen ojentumaan liikaa ja tämä vaikuttaa sekä äänen muodostukseen että fyysiseen soittotuntumaan sekoittaen näppäyksen luonnollisen lihastoiminnan.


Esimerkki arpeggio. Tapa 1. luonnollinen vaihto ja tapa 2. ohivaihto. Ohivaihto sisältää enemmän fyysisiä tapahtumia, joten on se myös hieman riskialttiimpi. Tämä seikka on vain hyväksyttävä. Alla olevassa esimerkissä ei ole optimaalisin sormitus kyseiselle i- ja m-sormien arpeggiolle, sillä ohivaihtoja tulee enemmän kuin luonnollisia. Sormittamalla vuoronäppäilyn lähtösormeksi m-sormen (m, i, m, i) saisimme luonnollisia vaihtoja yhden enemmän. Paras sormitus esimerkkiin olisi p, i, m, i tai i, m, a, m, koska tällöin tuloksena olisi pelkkiä luonnollisia vaihtoja. (Kuva 34.)


Kuva 34.Harjoitus 6a. p- ja i -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6b. p- ja m -sormen kielenvaihto. Sormita otekäsi II-asemaan.Harjoitus 6c. p- ja m -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6d. p- ja a -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6e. i- ja m -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6f. i- ja a -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6g. m- ja a -sormen kielenvaihto.Harjoitus 6h. Tämä harjoitus käy lopullisesti läpi kaikki kahden eri sormiparien väliset vierekkäisten kielien vaihdot. Kun olet opetellut tämän on kielenvaihdoissa jäljellä enää haasteet, jotka tulevat jos vaihdettavien kielten väliin jää yksi tai useampi kieli. Vaativin harjoitus saadaan kun käydään läpi kaikki kuusi kieltä peräkkäin. Tällöin mukaan tulee äärikieleltä toiselle (➀ -kieleltä ➅ -kielelle) olevan välimatkan toteuttaminen käsivarren ja ranteen avustamana, johon kynsillä soitettaessa bassokielien (➃, ➄ ja ➅) punokset tuovat omat haasteensa. Hyvän tekniikan rakentumiselle on kuitenkin tärkeintä hallita ohessa olevien harjoitusten avulla saavutettavat taidot.


  1. Harjoituksessa käytettävät sormiparit: im, ia, ma, pi, pm, pa ja aloitus sormea vaihtaen: mi, ai, am, ip, mp, ap.

  2. Lisää myöhemmin kieliä tähän harjoitukseen yksi kerrallaan, kunnes kaikki kielet on mukana.

 
 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.