JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Kielenvaihtotekniikka sävelkuluissa

KIELENVAIHTOTEKNIIKKA SÄVELKULUISSA

Asteikot

Kielenvaihtotekniikkaa tarvitaan myös yksiäänisissä sävelkuluissa kuten asteikoissa, joissa käytetään useampaa kuin yhtä kieltä. Muuttuvana tekijänä kielenvaihtoon arpeggioissa on näppäyksen toisto samalla kielelllä. Kaikissa yleisissä asteikoissa, kitaran virityksestä johtuen, sävelet voidaan sormittaa siten, että yhtä kieltä kohti tulee kaksi tai kolme säveltä, poikkeuksena kromaattinen asteikko, jossa samalta kieleltä soitetaan vähintään neljä tai viisi ääntä. Kun harjoitamme näppäilykäden sormiparit soittamaan kahdella kielellä seuraavan kaavan, olemme valmiita soittamaan kaikkia sellaisia yksiäänisiä sävelkulkuja, joissa ei ole asemanvaihtoja.


Kaava

Lähtösävelen sisältävän kielen toisto 1-5 kertaa, jonka jälkeen kielenvaihto ja uudella kielellä vähintään yksi ääni. Sekä ylös- että alaspäin menevät kulut eli uusi kieli, jolle vaihdetaan on joko ylempi tai alempi kuin lähtökieli.


Ensimmäisen askeleen olet ottanut harjoituksessa 6g, jossa kaikki näppäävät sormiparit ovat harjoittaneet kielen vaihtoja. Yhdistetään seuraavaksi repetitio kielenvaihtoon.


Harjoitus 6i.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla im, ia, ma, pi, pm, pa myös aloitus sormea vaihtaen (mi, ai, am, ip, mp, ap).Käsien synkronia asteikoissa. Yhdistetään näppäily- ja otekäden sormet harjoittaen kromaattista asteikoa vapaita kieliä käyttäen ja ilman vapaita kieliä.


Harjoitus 6j.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla im, ia, ma, pi, pm, pa myös aloitus sormea vaihtaen (mi, ai, am, ip, mp, ap).Harjoitus 6k.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla im, ia, ma, pi, pm, pa myös aloitussormea vaihtaen (mi, ai, am, ip, mp, ap).Harjoitus 6l.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla im, ia, ma, pi, pm, pa myös aloitussormea vaihtaen (mi, ai, am, ip, mp, ap).Harjoitus 6m.

  1. Harjoita kaikilla sormipareilla im, ia, ma, pi, pm, pa myös aloitus sormea vaihtaen (mi, ai, am, ip, mp, ap).

 
 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.