JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Luonnollinen soittotekniikka

LUONNOLLINEN SOITTOTEKNIIKKA

Luonnollinen tekniikka on joustava ja kaikki fyysiset osatekijät huomioiva.

Joustavuus tulee kehon eri osien myötäilevistä liikkeistä, jotka mahdollistavat soittotapahtuman luonnollisuuden ja sujuvuuden. Tärkeää on huomata, että kaikki liikkeet eivät välttämättä tarkoita näkyvää liikettä vaan tunnetta siitä, mitkä lihakset aktivoituvat esimerkiksi kehon yläosassa käden eri osien liikkuessa näppäiltäessä. Kitaraa ja sen tekniikkaa tunteville voi oikean käden osalta esimerkkinä käyttää Villa-Lobosin etydiä no. 1, jossa arpeggio kattaa kaikki kielet ja näin ollen lähes poikkeuksetta pakottaa kämmentä ja käsivartta liikkumaan ylös diskanttikielille ja takaisin alkuun bassokielille, jotta äänen hyvä laatu säilyisi. Toteuttaakseen kyseisen arpeggiokuvion, on opittava oikeat sormien liikkeet ja ratkaistava kuinka arpeggion aikana siirrytään bassokieliltä diskantikielille ja takaisin. (Kuva 12.)


Kuva 12. Villa-Lobos: Etydi no. 1 (näppäilykäden arpeggiokuvio)Sen sijaan, että ajateltaisiin käden olevan staattinen moottori, joka toistaa p, i, p, i, p, m, i, a, m, a, i, m, p, i, p, i -kuviota, on toteutus kokonaisvaltaisempi koostuen kulloinkin tarvittavien, kehon eri osien pienistä liikkeistä. Esimerkkissä tahdin aikana sormien näppäysliikkeiden lisäksi myös käsivarsi, olkavarsi ja ylävartalo aktivoituvat. Tämä siksi, ettei yhden osa-alueen (esim. kämmenen) liike suurenisi liiaksi ja menisi äärirajoille rajoittaen sujuvuutta.


Kuvion sujuvuuden varmistaa se, että kaikki kehon osat antavat liikkeen päämäärälle periksi ja luovat liikkeen rajat tunnistavan tekniikan. Tämä joustavuus on lähtökohtana kaikille tekniikoille. Vasemmassa kädessä esimerkiksi aseman vaihto sisältää hyvinkin näkyviä liikkeitä vaihdon pituudesta riippuen, kuten ennakoinnin käsivarressa, kämmenessä ja sormissa. Ennakoiminen on yksi tärkeimmistä osatekijöistä sujuvaa kitaran soittotekniikkaa, joten sitä opetellaan harjoituksien yhteydessä molempien käsien osalta. Ennakoiminen on välttämätöntä, kun halutaan päästä pitkälle soittotaidon kehittämisessä.


Vaikka soittotekniikan lähtökohtana on luonnollisuus, aloittelijalle uudet soittoasennot ja -liikkeet harvemmin tuntuvat vahvasti luonnolliselta tai luonnottomalta.

 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.