JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Näppäilykäden peukalon roolit

NÄPPÄILYKÄDEN PEUKALON ROOLIT

Peukaloa tarkemmin tarkastellessa huomamme sen rooleihin sisältyvän paljon muutakin kuin pelkkä bassolinjojen tai melodioitten näppäilyn. Eri rooleja ovat:

Näppäily (tirando, apoyando, arpeggio, pizzicato)

Sammutus

Tuki (asteikkoissa, arpeggioissa, tremolossa, rasqueadossa)

Muu käyttö (rasqueado)

(Tremolo ja rasquedo ovat tekniikkoja, joihin syvennymme tekniikkakoulun toisessa osassa.)


Tekniikat kuten sammutus, voi aluksi tuntua turhautavalta opetella, mutta se on erittäin olennainen musiikin harmonioiden selkeyden vuoksi. Tyypillinen esimerkki sammutuksen tärkeydestä saadaan soittamalla vapaita bassokieliä sisältäviä teoksia. Esimerkiksi harjoituksessa 8b, jos kuudennen tahdin bassoääni jätetään soimaan seitsemännen tahdin äänien kanssa yhtäaikaa tuottaa se sekavan harmonian ensimmäiselle iskulle. Seitsemännen tahdin toisella iskulla, G ääntä painettaessa, 3-sormi helposti sammuttaa häiritsevän A-nuotin (vapaa ➄-kieli). Valveutunut soittaja sammuttaa A-nuotin joko asettamalla peukalon ➄-kielelle E-nuotin näppäysliikkeellä suoraan apoyandolla tai tirandolla. Vapaat kielet ovat todella käytännöllisiä esimerkiksi asemanvaihtojen yhteydessä, mutta juuri sammutuksia ajatellen niin bassossa kuin melodian ja harmonian äänenä toimiessaan ne aiheuttavat lähes aina sammutuksen tarvetta.Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.