JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Asemanvaihto

ASEMANVAIHTO

Asemanvaihdolla tarkoitetaan otekäden siirtymistä otelaudalla niin, että aseman laskennallisesti määräävä 1-sormi liikkuu asemasta toiseen. Asema määritellään 1-sormen painaman nauhan mukaan, josta asema lasketaan. Mikäli 1-sormi ei paina mitään lasketaan asema siten, että esimerkiksi 3-sormen painaessa seitsemättä nauhaa kyseessä on silloin viides (Ⅴ) asema. Tähän päädytään koska yksi sormi per nauha periaatteella 1-sormi on viidennen nauhan kohdalla.


Asemanvaihto sisältää hyvinkin näkyviä liikkeitä vaihdon pituudesta riippuen, kuten ennakointi otekäden käsivarressa, kämmenessä ja sormissa. Aseman vaihdoissa pään kääntämisestä ja katseesta otekäden kontrolloimiseksi on paljon apua ja hyötyä harjoitellessa. Tällöin katseen tulee mennä aina käden edellä uuteen asemaan (nauhan ja kielen kohdalle,  joka seuraavaksi soitetaan) ennen kuin sormi sinne saapuu. Erittäin tärkeää on kuitenkin tietoisesti kehittää runsain toistoin lihasmuistia, johon luottaa asemaa vaihdettaessa. Sanonta, “homma sujuu vaikka silmät kiinni” ei ole ollenkaan huono päämäärä asemanvaihtoja harjoittettaessa.


Kyynärpään ja käsivarren rooli vaihdoissa on erityisen tärkeä, sillä yläasemissa (yli 12. nauhan) tapahtuvia ylöspäin suuntautuvia vaihtoja lukuunottamatta, otekäden käsivarsi johdattaa aina kämmenen ja sormet uuteen asemaan, kun vaihto on asemien Ⅰ ja Ⅸ välillä. Alaspäin esimerkiksi Ⅰ-asemaan suuntautuvassa aseman vaihdossa kynärpää tosin pysähtyy hieman ennen Ⅳ-asemaa, koska sen luonnollinen sijainti niin määrää, kämmenen vielä jatkaessa matkaansa.


Sekä lyhyissä että pitkissä asemanvaihdoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei uuteen asemaan saavuttua soittotuntuma muuttuisi. Tätä auttaa se, että peukalo pysyy aina samassa suhteessa muihin sormiin. Varsinkin lyhyissä vaihdoissa peukalo herkästi jää paikalleen tai “valuu” vain hieman uutta asemaa kohti. Jokaisessa vaihdossa peukalon täytyy keventää kontaktiaan kaulaan ja liukua kevyesti kaulaa koskettaen uuteen asemaan. Joissain tapauksissa, kuten yhden aseman pituisessa edestakaisessa vaihdossa, voi peukalon paikallaan pitämisestä olla myöskin etua. Esimerkiksi silloin, kun otteen ottavia sormia edestakaisen vaihdon yhteydessä ei ole montaa, vaan vaihto tapahtuu vaikka siksi, että jokin otekäden sormista kurottaa painamaan yhden nuotin viereisestä asemasta, palaten sitten edelliseen asemaan missä seuraava nuotti on.


Lyhyissä vaihdoissa voidaan otekädessä käyttää myös kurotusvalmistelua (katso sormien valmistautuminen). Myös pitemmissä aseman vaihdoissa sormien loitontamista kuvaavalla kurotuksella on tärkeä rooli. Käsivarren lisäksi myös sormissa alkaa tapahtua valmistelua juuri hieman ennen viimeisen sormen tai sormien liikkeelle lähtöä kohti uutta asemaa. Samalla kielellä sijaitsevien äänien välinen vaihto on hyvä esimerkki tästä. Ajatellaan tilannetta, jossa soitat nuotin e¹ painaen 4-sormella ➁ kieleltä 5. nauhan kohdalta ollen siis asemassa Ⅱ. Seuraavaksi soitetan nuotti f¹, joka sijaitsee samalla kielellä asemassa Ⅵ ja nuotin painaa 1-sormi. Tässä tilanteessa soittaessasi e¹ nuottia alkaa samanaikaisesti, hetkeä ennen aseman vaihtoa, 1-sormi liukua kieltä pitkin lähestyen uutta asemaa aina 4. nauhaan saakka. Sinne saapuessaan tapahtuu aseman vaihto ja 4-sormi irtoa kielestä 1-sormen jatkaessa matkaansa uuteen Ⅵ-asemaan. Vaihdon aikana 1-sormen kontakti kieleen säilyy, mutta glissando ääntä ei synny, koska vaihdon aikana kieltä ei paineta nauhoihin kiinni. Toki tilanteesta riippuen näinkin voidaan tehdä, mikäli niin halutaan esimerkiksi hyvän legato-linjan saavuttamiseksi.


Pitkissä aseman vaihdoissa, yli Ⅻ-aseman, vaihto alkaa kyynärpään johdatellessa kämmentä, valmistautuen ennakoivalla siirtymisliikkeellä kohti uutta asemaa. Tämä tapahtuu hieman ennen itse sormien irtautumista lähtö asemasta. Suurinpiirtein puolessa välissä vaihtoa, kyynärpään jäädessä lähes paikalleen, kämmen ja sormet saavuttavat kyynärpään ja siirtyvät edelle johdattaen käden uuteen asemaan. Mikäli palataan takaisin, tapahtuu sama käänteisessä järjestyksessä.


“Opassormi” aseman vaihdossa. Asemaa vaihdettaessa voidaan uudessa asemassa ensimmäiseksi painava sormi  valmistella jo lähtöasemassaan. Tällöin “opassormi” asetetaan kevyesti kielelle jo ennen uuteen asemaan siirtymistä. Kyseessä voi olla myös useiden sormien ote, jonka osana opassormi on. Tällöin sormi liukuu kieltä pitkin koskettaen sitä niin kevyesti, ettei kieli osu nauhoihin ja tuota ääntä. Haluttaessa ja myös musiikin tyylistä riippuen voidaan kieli myös painaa koskemaan nauhoja, jolloin syntyy glissando eli äänen liukuminen nuotista toiseen. Vaihto uuteen sormeen voidaan tehdä myös vasta uudessa asemassa tai aseman vaihdon aikana. Tällöin opassormen tehtävä on periaatteessa puolitettu.


Aseman vaihto vapaan kielen kanssa. Kun asemaa vaihdetaan vapaan kielen näppäyksen aikana on käsien toimintojen yhtäaikaisuus tärkeää. Yhtäaikaisuus ja liikkeen nopeus antavat vaihdolle hyvän onnistumisprosentin. Mitä nopeampi vaihtoliike, sitä enemmän on aikaa uudessa asemassa asetella sormia kielille.Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.