JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Barré-otteet

Sammuttaminen peukalolla

SAMMUTTAMINEN PEUKALOLLA

Yleisimpänä sammutuksen kohteena ovat vapailla kielillä soivat äänet. Peukalolla on neljä perustapaa sammuttaa kieli/kielet. 

  1. Ensimmäinen tapa on apoyandonäppäysliikkeen yhteydessä tapahtuva soivalle kielelle meno. Tällöin peukalon näpättyä kieltä (esim. ➅-kieli), seuraavalle kielelle saapuminen sammutta kielen (➄-kieli).

  2. Toinen tapa on edellä kuvatun tapahtuman jatko, missä ➄-kieli on sammunut ja ➅-kieli vielä soi. ➅-kieli sammutetaan laskemalla rannetta kantta kohti ja koskettamalla ➅-kieltä peukalon vasemmalla kyljellä sormen pysyessä koko ajan soittovalmiudessa ➄-kielellä. Tämä peukalon kyljen kosketus tulee olla tarpeeksi ripeä, ettei kieli voimakkaasti resonoidessaan aiheuta särähdystä liian hitaasti lähenevää sormea vasten. Samalla tavoin, rannetta alemmas laskemalla onnistuu myös useamman soivan kielen sammutus. Ranteen pieni kierto vastapäivään voi tulla myös kyseeseen, mutta tällöin i-, m- tai a-sormen mahdollinen samanaikainen näppäily, eritoten äänen väri ja kvaliteetti, häiriintyy enemmän.

  3. Kolmas tapa on mm. staccato-artikulaatiota soitettaessakin tapahtuva nopea palaaminen kielelle heti näppäyksen perään, jonka jälkeen tapahtuu siirtyminen kohti seuraava kieltä. Kielelle saapuminen täytyy tapahtua aina siihen kohtaan, mistä uusinäppäys voi optimaalisimmin tapahtua.

  4. Neljäs tapa on kaikkien kielien sammuttaminen, jolloin peukalo tai kämmenen ulkosyrjä sekä c-sormi koko pituudeltaan painetaan yhtäaikaisesti kaikkien kielten päälle. Parhaaseen ja luonnollisimpaan tulokseen päästään lähestymällä kieliä tallan päältä, kääntäen käden kontaktikohta kielien päälle. Kielet vaimenee riippuen käden liikkeen nopeudesta.Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.