JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Vuoronäppäily (tirando)

VUORONÄPPÄILY

Vuoronäppäilyn harjoittaminen voidaan aloittaa heti kun asennon hallinta on omaksuttu. Eli kun peukalon tirandonäppäily ei aiheuta asennon hajoamista (esimerkiksi kitaran valumista kanteleelle tyypillisempään asentoon).


Vuoronäppäily mahdollistaa nopean soittamisen. Onhan selvää, että kahdella jalalla juoksee nopeammin kuin yhdellä. Puhumattakaan kolmesta, johon paneudutaan myöhemmin osassa 2. (tosin kyse on silloin sormista eikä jaloista). Vuoronäppäilyksi kutsutaan minkä tahansa kahden näppäilykäden sormen vuorottelua. Neljän näppäävän sormen eri yhdistelmäpareja on kuusi kappaletta. Perinteisin niistä on i- ja m-sormen vuorottelu, mutta vähintään yhtä tärkeänä osana sujuvaa oikean käden tekniikkaa on harjoittaa parit i a ja  m a, sekä peukalon kanssa olevat parit p i, p m ja p a.


Kuusi eri vuoronäppäilyparia jaetaan kahteen ryhmään peukalolla tai ilman peukaloa oleviin pareihin.

1 ryhmä: i m, i a, m a

2 ryhmä: p i, p m, p a


Nämä ryhmät eroavat toisistaan siten, että ryhmän 1. näppäykset ovat kaikki samansuuntaisia, ranteen keskipistettä kohti suuntaavia näppäyksiä, jolloin käsivarsi ja muu keho pysyvät liikkumatta, kun taas ryhmän 2. näppäilyssä peukalon näppäilyliike tuo alaspäisen vastaliikkeet ylöspäin näppääville i-, m-, ja a-sormille. Nämä myötä- ja vastaliiket aiheuttaa jännitteen vaihtelun kämmenessä, ranteessa ja käsivarressa. Tämän tunnistaminen on tärkeää, koska sitä voidaan myös hyväksi käyttää mm. yhden tai kahden kielen repetitiossa millä tahansa 2. ryhmän sormituksella. Tärkeää on kuitenkin huomata, että jännitteen vaihtelun aiheuttama liike on hyvin pieni. Kyse on enemmänkin käsivarren tuntemuksesta.


Harjoitus 5d.

  1. Harjoita kaikki sormiparit tässä järjestyksessä (käyttäen yhtä paria läpi harjoituksen).

  2. m, i ja i, m

  3. m, a ja a, m

  4. i, a ja a, i

  5. p, i ja i, p

  6. p, m ja m, p

  7. p, a ja a, pHarjoitus 5e.

  1. Harjoita 5d siten, että ensimmäinen tahti on puolivalmisteltu, eli valmistele seuraavaksi näppäävä sormi hiukan ennen näppäystä kielelle. Harjoita niin, että toinen ja kolmas tahti on täysin valmisteltu, eli seuraava sormi on valmisteltu kielelle välittömästi edellisen soitettua. Soita viimeinen tahti legatossa, ilman jäykkyyden ja liikaa yrittämisen makua siten, että jokainen nuotti soi aina mahdollisimman pitkään ennen seuraavaa nuottia. Valmistustavat tulee opetella niin, että edellinen tapa on hallussa ennen kuin siirrytään toiseen.

  2. Valitse tempo siten, että täydellinen suoritus kaikissa tahdeissa on mahdollista!


 

Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.