JANNE MALINENKLASSISEN KITARAN TEKNIIKKAKOULU

Peukalon tuki arpeggioissa

PEUKALON TUKI ARPEGGIOISSA

Peukalo tukee arpeggioita olemalla valmiustilassa tukikielellä, joka riippuu arpeggion sormituksesta. Tukena oleminen on usein lyhytkestoinen ja muistuttaa monesti peukalon näppäyksen valmistelua. Esimerkiksi Heitor Villa-Lobosin Etydin No. 2 arpeggioissa (kts. myös Barrios: Allegro Solemne) voi tukikieleksi valita sen kielen, minkä peukalo tulee joka tapauksessa näppäämään seuraavaksi.


Vaihtoehtoisesti peukalo voi käydä tukena myös kielellä, jota se ei välttämätä näppää. Tällöin tulee olla tarkkana, ettei sammuta soivia harmonioita. Toisaalta joissakin tilanteissa juuri tukea ottava sammutus tuo halutun efektin sointiin (murretussa soinnussa tukinuotin ollessa esim. tuplattu kvintti. Kyse on kuitenkin apukeinosta, jonka käytön jokainen soittaja itse valitsee tilanteesta riipuen. Usein kuitenkin juuri a- ja m-sormen väliset näppäykset hyötyvät peukalon tuesta arpeggioissa.
Copyright ⓒ 2011 Janne Malinen. All rights reserved.